Czego szukają klienci sklepów internetowych i na jakiej podstawie podejmują decyzje zakupowe?

Zainteresowanie klienta, w dobie popularności i powszechności handlu internetowego, bywa niemałym wyzwaniem dla sprzedawców. Szczególnie takich, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki w obszarze e-commerce. Pomocne może być jednak odpowiedzenie sobie na pytania, czego oczekują klienci od sklepów online oraz jakie treści i sposoby ich przedstawiania najsilniej wpływają na decyzje zakupowe.

searching

W uzyskaniu takich informacji pomocne może okazać się badanie użyteczności kart produktowych typu ruch content przeprowadzone przez laboratorium badań neuromarketingowych AF.lab. Miało ono na celu wskazanie, jak treści zawarte w kartach produktowych wpływają na intencje zakupowe klientów sklepów internetowych. Wyłoniono 250 respondentów z dwóch grup wiekowych – do 25 lat oraz między 26. a 65. rokiem życia. Osoby te oceniły opisy wybranych sprzętów AGD. Następnie wskazały czynniki, które przekonały je do decyzji o potencjalnym zakupie. Na tej podstawie udało się wyróżnić najbardziej pożądane elementy składowe kart produktowych. Wyłoniono także najefektywniejsze sposoby przekazywania informacji o sprzedawanym przedmiocie.

Co przykuwa uwagę klientów e-sklepów?

Nasze badanie użyteczności, analizy i audyty UX i CX – AF.lab wykazało, że istotnymi dla zainteresowania konsumenta elementami prezentacji produktu są:

 • zdjęcia – w liczbie pozwalającej na jak najdokładniejsze poznanie cech i budowy produktu, zbliżone do oglądania go na żywo,
 • teksty – przystępnie napisane, w krótkich i przejrzystych blokach, opisujące poszczególne funkcje urządzenia,
 • interaktywne moduły – zachęcające odbiorców do ich uruchamiania i zapoznawania się z informacjami lub sposobem działania przedmiotu sprzedaży.

Widać zatem, że do przyciągnięcia uwagi potencjalnego klienta ważne są nie tyle wysokie parametry czy atrakcyjna cena. Równie istotna jest sama forma przedstawiania produktu. Lepsze efekty przyniosą np. typowe dla richcontentowych kart produktowych rozwijane opisy i interaktywne hot spoty niż tradycyjne tabele z rzędami liczb. Dzięki nim odbiorca będzie angażował się w pozyskiwanie kolejnych informacji, przedstawionych w atrakcyjny sposób.

Zobacz modelowe rozwiązania i funkcjonalności kart produktowych jakie stosujemy w Shoplify dla kart produktowych typu rich content w wersji premium i basic.

Na czym konsumenci opierają swoje decyzje zakupowe? 

Po zaprezentowaniu urządzeń elektronicznych z działów: lodówki, piekarniki oraz kuchnie wolnostojące, badani odpowiadali na pytania o chęć zakupu produktów, a następnie uzasadniali swoje wybory. Uczestnicy analizy wskazywali na kwestie wpływające na ich decyzję, tj.:

 • prezentacja produktu – która zyskała najwyższe wyniki wśród respondentów i stanowi kluczową rolę w kartach typu rich content,
 • opis szczegółowy – przy którym badani zwracali uwagę na barwność i zakres informacji na temat produktu, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty przekazu,
 • technologia i właściwości budowy – które zyskały wysokie wyniki, szczególnie w dziale lodówek,
 • marka – badani wskazywali na rozpoznawalność i zaufanie do wytwórcy urządzenia jako zachętę do zakupu.

Przyglądając się tym wynikom, można zatem wywnioskować, że ankietowani byli bardziej skłonni zakupić produkt, z którym zapoznali się za pośrednictwem karty produktowej typu rich content. Zawiera ona rozbudowane deskrypcje cech urządzenia, przekazywane w jasny sposób za pomocą np.:

 • rozwijanych opisów,
 • kolorowych ikon obrazujących funkcje prezentowanego przedmiotu
 • oraz interaktywnych przycisków, które symulują na przykład uruchamianie lub otwieranie sprzętu AGD.

Co jeszcze jest istotne dla kupujących?

Poza sposobem prezentacji oferty na stronie e-sklepu, przy podejmowaniu decyzji o zakupie badani wskazywali również na inne, niezwiązane bezpośrednio z kartą produktową, istotne aspekty takie jak:

 • trwałość urządzenia,
 • jakość,
 • niezawodność,
 • design,
 • cenę.

Warto zatem podkreślać te kwestie w kartach produktowych. Sposobem na to jest opisywanie budowy oraz materiałów wykonania poszczególnych elementów przedmiotu przy pomocy interaktywnych hot spotów lub rozwijanych opisów.

Dowiedz się, w jaki sposób możemy sprawić, że istotnie zmaksymalizujesz efekty sprzedaży w kanałach e-commerce.

AF Agency

AF Agency